SportKompas

> I DO > Zittend reiken
SportKompas

Zittend reiken

Zittend reiken

Protocol

Doel

Lenigheid van de hamstrings en lage rugspieren.

Beschrijving van de test

De sporter gaat blootsvoets op de grond zitten met gestrekte benen, voetzolen tegen de verticale wand van de box. De sporter buigt rustig voorwaarts en probeert de meetlat, met de vingertoppen van beide handen, zo ver mogelijk te duwen. Na de eerste poging komt de sporter rustig terug naar een ontspannen positie. De sporter voert dit een tweede maal uit en probeert het staafje verder vooruit te duwen. De knieƫn buigen, verend voorwaarts buigen, trekken met de vingertoppen op de box en de meetlat verder stoten zijn fouten. In die gevallen moet de sporter een nieuwe poging ondernemen.

Scorebepaling

De lenigheid wordt gescoord in centimeter tot op 0,5 cm nauwkeurig.

Materiaal

  • Testtafel of testbox


Checklist

  • Schoenen uit
  • Voetzolen tegen verticale wand van de testbox
  • Gestrekte benen
  • De testbegeleider steunt met beide handen op de knieĆ«n van de sporter
  • Rustig voorwaarts buigen, zo ver mogelijk (2 seconden aanhouden)
  • Beste van 2 pogingen noteren als score


Instructievideo