SportKompas

> I DO > Shuttle run
SportKompas

Shuttle run

Shuttle run

Protocol

Doel

Startsnelheid en wendbaarheid.

Beschrijving van de test

De sporter staat achter de startlijn met één voet juist achter de lijn. Bij het startsignaal loopt de sporter zo snel mogelijk naar de andere lijn en overschrijdt deze met de beide voeten, om vervolgens terug te keren tot over de startlijn. Dit is één cyclus die vijf maal moet worden uitgevoerd. Als de sporter herhaaldelijk de lijn niet met beide voeten overschrijdt moet de poging opnieuw ondernomen worden.

Scorebepaling

De tijd die nodig is om 5 volledige cycli af te leggen, wordt gescoord in seconden tot op 0,01s nauwkeurig.

Materiaal

  • Een slipvrij grondoppervlak
  • Krijt, kegels of kleefband
  • Meetlint (minstens 5m)
  • Chronometer (indien de app niet gebruikt wordt)


Checklist

  • Geef het startsignaal als je de chrono indrukt
  • Tel luidop de cycli mee
  • De lijn wordt met beide voeten overschreden
  • Bij meerdere fouten moet de poging opnieuw ondernomen worden
  • Laatste 5m = doorlopen