SportKompas

> I DO > Endurance shuttle run
SportKompas

Endurance shuttle run

Endurance shuttle run (BEEP test)

Protocol

Doel

Uithouding

Beschrijving van de test

De atleet kruist 1 van de 2 lijnen (20m uit elkaar) op elk audio signaal en tracht dit zo lang mogelijk vol te houden. Enkel wanneer het audio signaal klinkt bij de ene lijn, mag terug gelopen worden naar de andere lijn.

Scorebepaling

De tijd wordt genoteerd in minuten tot op 0,5 min nauwkeurig.Materiaal

  • Meetlint (minstens 20m)
  • ESHR test audio protocol
  • Kegels of potjes

Bij voorkeur uit te voeren door de LO-leerkracht in de LO-les. De LO-leerkracht kan de resultaten zelf invullen in de app of manueel in het digitaal platform. Of de LO-leerkracht kan de resultaten doorgeven aan de sportdienst indien de gemeente SportKompas organiseert.


Audio


InstructieficheDownload hier de instructiefiche als PDF