SportKompas

> I AM
SportKompas

I AM

Voorbeeld van de I AM-enquête weergegeven op een iPad

I AM

Ontdek de persoonlijke motivatie en mogelijke barrières om aan sport te doen

Invultijd I AM: 10 minuten / kind

SportKompas I AM is een digitale vragenlijst die peilt naar de intrinsieke motivatie van een kind om te sporten. Daarnaast heeft de enquête als doel om beter inzicht te krijgen in de persoonlijke context: Doet het kind reeds aan sport, zo ja welke? Vindt het kind de sport leuk? Wat zijn mogelijke barrières om een nieuwe sport te starten?

Motivatie is een belangrijke drijfveer om een sportkeuze te maken.

De I AM vragenlijst kwam tot stand in samenwerking met de Onderzoeksgroep Sportpedagogie onder leiding van Prof. Dr. Leen Haerens aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van UGent. Sportleerkrachten, scholen en/of gemeentes kunnen met de digitale enquête aan de slag, en krijgen zo inzicht in de huidige sportparticipatie en -motivatie van een afgebakende groep kinderen.

Zowel de scholen als gemeentes hebben een belangrijke rol in het aanzetten tot sporten en/of meer bewegen. Dankzij de toegang tot de anonieme data uit de I AM enquête, kunnen nieuwe inzichten omgezet worden naar impactvolle acties.


De sportleerkracht of klasleerkracht kan de online I AM vragenlijst klassikaal laten invullen door de kinderen. De resultaten van de groep of klas kunnen daarna bekeken worden in het digitaal platform aan de hand van een overzichtelijk rapport.Voorbeeldrapport I AM


Voorbeeld van het I AM Rapport pagina 1


Voorbeeld van het I AM Rapport pagina 2


Download het volledige I AM voorbeeldrapport hier.