SportKompas

> Organiseren > Ik wil organiseren
SportKompas

Ik wil organiseren

Als gemeente

  • Meer gemotiveerde en vaardige sporters
  • Gerichte instroom in de sportclubs
  • Minder drop-outs

Als gemeente kan je SportKompas organiseren voor alle scholen in jullie gemeente. In onze checklist kan je vinden hoe je met SportKompas praktisch aan de slag gaat.

Ik heb interesse

Als school

  • Kadert in het leerlingvolgsysteem want je kan hun ontwikkeling volgen in detail
  • LO-lessen gerichter geven volgens vaardigheid van elk kind individueel
  • Gemotiveerde en sportieve leerlingen

Als school kan je dit organiseren voor de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar. Spreek zeker ook de gemeentelijke sportdienst aan voor een eventuele samenwerking.

Ik heb interesse

Als ouder(s)

SportKompas kan enkel georganiseerd worden door gemeenten en scholen voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar. Als je als ouder(s) graag wil te weten komen welke sport het best bij jouw kind(eren) past, neem dan zeker contact op met de gemeentelijke sportdienst, de LO-leerkracht of de directie van de basisschool.

Indien je graag meer informatie wenst, kan je ons steeds contacteren.

Ik wil meer info