SportKompas

> > Vacature: medewerker grafisch ontwerp en digitale communicatie
SportKompas

Blog

Vacature: medewerker grafisch ontwerp en digitale communicatie

(Scroll down for English)

Wie zijn wij?

SportaMundi is een non-profit organisatie actief in de sectoren sport, onderwijs en onderzoek. Onze missie is om sportwetenschap in de praktijk te brengen via digitale toepassingen en platformen voor het gebruik in scholen, lokale besturen, sportfederaties, etc. SportKompas is één van onze grootschalige projecten in Vlaanderen, alsook internationaal. Daarnaast ondersteunen we partner organisaties, projecten en netwerken zoals UGent/Victoris, SportUp, STRN, actief in SportsTech.

In ons klein gezellig team heb je 5 collega's waarvan je vooral zal samenwerken met de marketing verantwoordelijke en de technische medewerkers.

Dit verwachten we van jou:

Om onze digitale ontwikkelingen te ondersteunen zijn we op zoek naar een talent in grafisch ontwerp en digitale communicatie. Concreet houdt dit het volgende in:

 • Je ontwerpt visuals voor onze digitale platformen, websites, sociale media, blogs, etc.
 • Je helpt bij het optimaliseren van onze websites
 • Je ondersteunt onze digitale communicatie met het frequent creëren, posten en opvolgen van blogs en sociale media content

Hiermee help je onze projecten meer leven in te blazen, aantrekkelijker te maken en te commercialiseren. Jouw uitdaging zal liggen bij het creatief omgaan met jouw technische en communicatieve skills. Op die manier groeien we als organisatie en komt er ruimte vrij om onze missie verder uit te werken door nieuwe features en extra projecten aan te gaan.

Over deze competenties beschik je of ben je bereid om over bij te leren:

 • Je bent creatief in het opstellen van visuals en templates en bent/wordt vertrouwd met software suites zoals Adobe Creative Suite en Sketch
 • Je hebt ervaring met UI/UX design
 • Je hebt basiskennis van HTML
 • Je bent/wordt vertrouwd met Content Management Systems zoals Grav, Wordpress...
 • Je begrijpt en schrijft goed in het Nederland en het Engels
 • Je kan jouw taken goed zelfstandig organiseren

Wij werven aan op basis van competenties, talenten en interesses. Een open, sportieve en sociale houding is belangrijk voor ons. We willen een mooie samenwerking starten waar iedereen zijn/haar talenten optimaal kan inzetten.

Over de job

SportaMundi heeft een kantoor in de inspirerende werkplek WATT The Firms, Nieuwewandeling 62 in Gent. Telewerken is mogelijk. De verloning is gebaseerd op de barema's van de sociale-culturele sector (PC 329.01) met aanvullende voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. De invulling van de job kan full-time of part-time zijn. We houden van een leuke sfeer waar iedereen elkaar waardeert met aandacht voor groei en ontwikkeling op professioneel vlak.

Heb je interesse om ons team te vervoegen?

Stuur dan je CV en een korte motivatie door per mail naar info@sportamundi.com voor 31 augustus. Geselecteerde kandidaten krijgen vòòr 5 september een uitnodiging voor een gesprek dat plaatsvindt in WATT The Firms.

ENGLISH VERSION

Who are we?

SportaMundi is a non-profit organization active in sports, education and research. Our mission is to put sports science into practice through digital applications and platforms used in schools, local authorities, sports federations, etc. SportKompas is one of our large-scale projects in Flanders, as well as internationally. We also support partner organizations, projects and networks such as UGent / Victoris, SportUp, STRN, active in SportsTech.

In our small cozy team you have 5 colleagues of which you will mainly work with the marketing manager and technical experts.

This is what we expect of you:

To support our digital developments, we are looking for a graphic design and digital communication talent. This means the following tasks:

 • You design visuals for our digital platforms, websites, social media, blogs, etc.
 • You help optimizing our websites
 • You support our digital communication with the frequent creation, posting and follow-up of blogs en social media content This will help our projects to revive, make them more attractive and commercialize them. Your challenge will lie in creatively dealing with your technical and communication skills. Doing so we can grow as an organization and there is room to further develop our mission by entering new features and extra projects.

You have or are willing to learn about these competences:

 • You are creative in creating visuals and templates and you are/become an expert with software suites such as Adobe Creative Suite and Sketch
 • You have experience with UI/UX design
 • You have a basic knowledge of HTML
 • You are or becomen familiar with Content Management Systems such as Grav, Wordpress...
 • You understand and write well in English
 • You can organize your tasks well and independently

We recruit based on competences, talents and interests. An open and social attitude is important to us. We want to start a great collaboration where everyone's talent can be optimally used.

About the job

SportaMundi has an office in the inspiring workplace WATT The Firms, Nieuwewandeling 62 in Ghent. Teleworking is definitely negotiable. Your wage is based on the official scales of the socio-cultural sector in Flanders (PC 309.01) with additional advantages such as meal vouchers, hospital insurance and bike allowance. The job can be filled in as a full time or part time. We love a nice atmosphere where everyone appreciates each other with attention to growth and development on a professional level.

Are you interested in joining our team?

Send your resume and a short motivation by mail to info@sportamundi.com before August 31. Selected candidates will receive an invitation for an interview at WATT The Firms before September 5.

« Volgend artikel
Vorig artikel »