SportKompas

> > Beweegvolgsysteem
SportKompas

Blog

Beweegvolgsysteem

Vanaf volgend schooljaar wordt het digitaal platform voor SportKompas uitgebreid naar een "Beweegvolgsysteem" voor alle leerlingen van de basis en secundaire scholen. Het Beweegvolgsysteem is een manier om de beweegvaardigheden van leerlingen te kunnen meten, vergelijken, remediëren en opvolgen. Vanuit de sportwetenschap willen we praktische instrumenten aanreiken aan LO leerkrachten om leerlingen niet alleen meer maar ook beter te laten bewegen.

Aan de hand van 12 beweegvaardigheidstestjes kan een beginsituatie analyse van een leerling opgesteld worden. De testen zijn gekoppeld aan de eindtermen en leerplandoelen van elke onderwijskoepel en gelinkt aan één van de KLUSCE componenten. De resultaten van de testen kunnen eenvoudig ingevoerd worden in de app van SportaMundi. Alle resultaten van elke test en elke leerling zijn verzameld op het digitaal platform van het Beweegvolgsysteem. Daar kan heel gemakkelijk een overzicht gemaakt worden van de leerlingen die goed (groen), gemiddeld (oranje) en minder dan gemiddeld (rood) scoren. Dit gebeurt met een kleurencode. Zo kan elke leerkracht zijn/haar klas opdelen in drie verschillende groepen (kleuren) en gedifferentieerde oefeningen geven. Op die manier wordt elke leerling uitgedaagd op zijn/haar niveau.

Momenteel zijn we volop bezig met het opstellen van een oefenbibliotheek waar een groot gamma aan gedifferentieerde oefeningen omtrent Kracht, Lenigheid, Uithouding, Snelheid, Coördinatie en Evenwicht (KLUSCE) ter beschikking zal zijn. Het wordt een oefenbibliotheek met leerlijnen gekoppeld aan de eindtermen en leerplandoelen. Hiervoor werken we samen met GO! en SAMapp en zullen we ook sportfederaties betrekken om specifieke leerlijnen voor een bepaalde sport aan te reiken.

Het Beweegvolgsysteem komt volledig tot zijn recht wanneer het over meerdere jaren gebruikt wordt. Het geeft een beeld weer van de evolutie van de beweegvaardigheden van elk kind in elke component.

LO leerkrachten van basis en secundaire scholen kunnen gratis toegang krijgen tot het Beweegvolgsysteem. Wanneer men leerlingen wenst te testen en op te volgen kost dit vanaf volgend schooljaar 1 EUR/leerling/jaar. Ben je LO leerkracht en wens je gebruik te maken van het Beweegvolgsysteem dan kan je een aanvraag indienen via dit formulier

Vervolgens ontvangt u een e-mail met toegang.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij ons helpdesk team via info@sportamundi.com.

« Volgend artikel
Vorig artikel »