SportKompas

> Algemeen > I Am
SportKompas

I Am

Lopende kinderen tijdens de I Do-test

I Am

Ontdek motivatie en barrières

duur: 10 minuten / kind

Met de digitale I AM vragenlijst kan een sportleerkracht achterhalen of het kind intrinsiek gemotiveerd is om te sporten. Daarnaast dient het om beter inzicht te krijgen in de persoonlijke context: Doet het kind reeds aan sport, zo ja welke? Vindt het kind de sport leuk? Wat zijn mogelijke barrières om een sport te starten?

Binnenkort vindt u hier meer info over de I Am testen

Motivatie is een belangrijke drijfkracht.