Home > Aan de slag > Praktische info

Praktische info

placeWaar?

I Do

De beweegoefeningen kunnen worden afgenomen in een turnzaal van de school of in de sporthal van de gemeente. Het meest efficiënte is dat de kinderen van de verschillende scholen op één moment samenkomen in de sporthal. Dit kan bijvoorbeeld op een sportdag.

I Like & I Am

Kinderen kunnen de vragen in deze digitale toepassingen in de klas invullen, ter voorbereiding van of na de I DO testen.

paymentHoeveel?

SportKompas kost 10 EUR per kind. Deze kost dekt het gebruik van het digitale platform. Het testmateriaal kunt u gratis ontlenen bij de regionale uitleendiensten van MOEV (Enkel in Vlaanderen).

Het inschakelen van testbegeleiders kan in overleg gebeuren tussen de school en de gemeentelijke sportdienst. Men kan bijvoorbeeld beroep doen op studenten LO, leerkrachten, vrijwilligers of u kunt terecht bij Sportwerk Vlaanderen.

timerHoelang?

I Do

Voor een klasje van 20-tal kinderen duurt het afnemen van de 15 beweegoefeningen ongeveer 1 uur. Voor meerdere klassen of grotere groepen kan men de testen na elkaar afnemen of op verschillende tijdstippen. De SportKompas experten van SportaMundi kunnen hierbij raadgeven.

I Like

In de I LIKE webtoepassing maken de deelnemende kinderen kennis met de mascotte Sporti, die in een 10-tal minuten naar hun (bewegings)voorkeuren peilt. Aansluitend kunnen de kinderen ook de I AM vragenlijst in een 10-tal minuten invullen.

faceWie?

SportKompas kan georganiseerd worden door gemeenten en basisscholen voor kinderen van het 3de en het 4de leerjaar.

We stimuleren een nauwe samenwerking tussen de basisscholen en de gemeentelijke sportdiensten, zowel voor het organiseren van de I DO testen als voor de doorverwijzing naar de sportclubs en bewegingsactiviteiten in de buurt.